Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Anh Tuấn 998 Lê Lợi - TP Bắc Giang 0988627409
Công ty Cổ phần Y tế Bảo Minh 4C Nguyễn Thị Minh Khai - P. Dĩnh Kế -TP Bắc Giang 01699604073
Quầy thuốc Số 33 Số 11 Tổ dân phố Phú Mỹ 3- P.Dĩnh Kế - TP Bắc Giang 0987936079
Quầy thuốc Hùng Thanh 623 Lê Lợi -TP Băc Giang 0982 496723


Huyện Tân Yên
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hồng Phương Kim Tràng, Tân Yên, Bắc Giang 0983721860


Huyện Hiệp Hòa
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
La Văn Kiên Kim Tràng, Tân Yên, Bắc Giang  


Huyện Việt Yên
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 2- Công ty Khánh Sơn  SN 578 - Khu 1- TT Bích Động - Huyện Việt Yên -Bắc Giang
 

Huyện Sơn Động
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Nguyễn Thị Thủy Thị trấn Thanh Sơn - Sơn Động - Bắc Giang 0985522388
Quầy thuốc Quyết Phượng Thị trấn An Châu - Sơn Động - Bắc Giang