Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Bắc Ninh

  Thành phố Bắc Ninh
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Số 1 81 Trần Hưng Đạo - TP Bắc Ninh 01664475367
Quầy thuốc Bình Minh 315 Nguyễn Trãi - Võ Cường - TP Bắc Ninh 0989776456
Quầy thuốc Đỗ Thị Hòa  632 Thiên Đức - Vạn An - TP Bắc Ninh 0967643228
Quầy thuốc Thành Trung 10 Đấu Mã - Thị Cầu - TP Bắc Ninh 01664475367
Quầy thuốc Kim Thu Bắc Ninh 01664475367


Huyện Tiên Du
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Lê Thị Thùy Thôn Xuân Hội - Xã Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh 01636371607
Đại lý Nguyễn Thị Hải Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh 0975859470


Huyện Yên Phong
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Tuấn Hồng Đội 4 Xóm Cao - Thôn Đại Lâm - Xã Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh 01662228623


Huyện Văn Dương
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Bảo Lân Khu 2 Lãm Làng - Văn Dương - Bắc Ninh 01694564638


Huyện Từ Sơn
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Thanh Lam Thôn Hạ - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh 0942307123
Quầy thuốc Hồng Tĩnh Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh 0903253437


Huyện Quế Võ
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Số 6 Chợ Đông Du - Quế Võ - Bắc Ninh 02223627957
Quầy thuốc Nguyễn Thị Oanh Đông Du - Đào Viên - Quế Võ - Bắc Ninh 01232999787
Quầy thuốc Ngọc Hà  Đường 18 Phương Mạo - Quế Võ - Bắc Ninh 0984656729


Huyện Thuận Thành
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Nguyễn Thị Dịnh 154 Phố Hồ -Thuận Thành - Bắc Ninh 01636371607