Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Nam Định


Huyện Xuân Trường
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc chị Hòa Chợ Cầu Cụ - Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định 0946926106


Huyện Hải Hậu
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Toàn Cúc Chợ Quán - Hải Hà - Hải Hậu - Nam Định 0943376838
Quầy thuốc Ngọc Hà Xóm 5 - Hải Lộc - Hải Hậu - Nam Định 0963175299
Nhà thuốc Chị Diệu Xóm 5 - Hải Lộc - Hải Hậu - Nam Định 0963175299


Huyện Giao Thủy
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 9 Khu 4B - Thị trấn Ngô Đồng - Giao Thủy - Nam Định 0988645583
Quầy thuốc Chương Nhiệm Xóm 5 - Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định 01688218190