Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Phú Thọ

Thành phố Việt Trì
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Nga Linh Khu 2A - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ 01635630716
Quầy thuốc Nguyệt Châu Tổ 9 - Khu 18 - Vân Phú - Việt Trì - Phú Thọ 0902235735
Quầy thuốc Tây Á 2166 Đại lộ Hùng Vương - Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ 0972719466
Nhà thuốc Đức Thiện Số 24 Hàn Thuyên - Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ 0962 647246


Thị xã Phú Thọ
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Phương Trường 24 phố Tân An - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ 0964992555
Nhà thuốc 338 Số 34 - Tổ 10 - Phố Phú Bình - Phường Phong Châu - Thị xã Phú Thọ
0978041883


Huyện Phù Ninh
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Hải Yến Khu 12 - Xã Phú Lộc - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 0977417156
Nhà thuốc Khánh Linh Số 122 Khu Đường Nam - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh - Phú Thọ 0919429882
0975662754


Huyện Hạ Hòa
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Thắng Dũng Khu 8 - Thị trấn Hạ Hòa - Hạ Hòa - Phú Thọ 02103883020


Huyện Yên Lập
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Bích Long Khu Đình Cả - Hưng Long - Yên Lập - Phú Thọ 01678642328