Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Nghệ An

Thành phố Vinh
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Siêu Thị Thuốc Kiên Thảo 13 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - Nghệ An 02388767333
Nhà Thuốc 365 192, Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An 023838702
Nhà Thuốc Hoàng Tuyết Chợ Hôm - Cửa Lò - nghệ An 0968180385
Nhà thuốc Chi nhánh dược TP. Vinh 28 Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An 0914606869
Nhà thuốc Tiến Mạnh 159 Hermann Gmeiner - TP Vinh - Nghệ An 0944366648
Quầy thuốc Lê Thị Thu Hạ Xóm Xuân Hoa - Xã Nghi Đức - TP. Vinh - Nghệ An 0917623797


Huyện Anh Sơn
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Dương Thị Vui Xóm 4 - Phúc Sơn - Anh Sơn - Nghệ An 01655071875
 
Huyện Nghi Lộc
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Thắm Chợ Quán - Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An 0975435813


Huyện Diễn Châu
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Phương Chợ Diễn Mỹ - Xã Diễn mỹ - Diễn châu - Nghệ An  
Phòng Khám Cường Thực Xã Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An 0972666555
Phòng Khám Tây Phủ Diễn Xóm 7 Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ An 0982831898


Huyện Nghĩa Đàn
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Nga Khối Tân Minh - TT Nghĩa Đàn - Huyện Nghĩa Đàn -Nghệ An 0988725578
Quầy thuốc Nghĩa Khối Tân Tiến - Phường Hòa Hiếu -Tx Thái Hòa - Nghĩa Đàn - Nghệ An 0977848773


Huyện Yên Thành
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Quang Thọ Xóm Thượng Thọ - Hậu Thành - Yên Thành - Nghệ An 0982427153


Huyện Quỳnh Lưu
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Ngọc Châu Chợ Ngò - Xóm 13 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An 01232805058
 

Huyện Qùy Châu
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc chị Thái Thị Trấn Tân Lạc - Quỳ Châu - Nghệ An 0985634550