Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Quảng Bình

Huyện Bố Trạch
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Nguyệt Kỳ Chợ Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 0914704368
 

Huyện Minh Hóa
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy Thuốc Hoài Thương Chợ Quy Đạt - TT Quy đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 0915272416
 
Huyện Lệ Thủy
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Nhà Thuốc Thỏa Duyệt Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy - TT Kiến Giang -Lệ Thủy - Quảng Bình 0919451349
 
 
Huyện Quảng Ninh
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc số 5 (NguyễnThị Thu Liên) Cổng chợ Võ Xá - Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình 0979872938