Click để xem danh sách chi tiết các điểm bán hàng trên toàn quốc!

Quảng Ngãi

Thành phố Quảng Ngãi

 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Chị Nguyệt Quốc lộ 24B Phường Trương Quang Trọng - TP Quảng Ngãi - Quảng Ngãi  
Quầy thuốc Uyên Quyền Chợ Tịnh Thiện - TP Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Huyện Sa Huỳnh
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Nhà thuốc Bình Định Sa Huỳnh - Quảng Ngãi  
Quầy thuốc Thu Tâm Sa Huỳnh - Quảng Ngãi  
 
 
Huyện Bỉm Sơn
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Hiền Thê Trung an -Bình Thuận -Bỉm Sơn -Quảng Ngãi  
 
Huyện Bình Sơn
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Phòng khám Hòa Hảo Quốc Lộ 1A -TT CHâu ổ-Bình Sơn -Quảng Ngãi  
 
 
Huyện Mộ Đức
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Minh Tuấn Chợ Quán Lát- Đức CHánh -Mộ Đức- Quảng Ngãi  
 
Huyện Đức Phủ
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Ngọc Thạch Vùng 10 Chợ Phổ Quang - Đức Phủ -Quảng Ngãi  
 
Thành phố Quảng Ngãi
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Nguyệt Quốc lộ 24 b Phường Trương Quang Trọng -TP Quảng Ngãi  
Phòng khám Hoàn Hảo Quốc lộ 24 b Phường Trương Quang Trọng -TP Quảng Ngãi  
Quầy thuốc Uyên Quyền Chợ Tịnh Thiện- Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi  
 
Huyện Đức Phổ
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Quầy thuốc Tuyết Sương Đức Phổ - Quảng Ngãi  
 
 
Huyện Yên Hưng
 
Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
Đặng Thị Quyên Quầy thuốc số 5, Hoàng Hoa Thám, Quảng Yên, Yên Hưng - Quảng Ngãi